nová služba: Čistenie graffiti Q&A

05.01.2020

Otázky a odpovede na tému: odstraňovanie graffiti

Ako odstraňujete graffiti?

Odstraňovanie graffiti zo znehodnotených plôch vykonávame za pomoci vysokotlakového prúdu horúcej vody a chemických prípravkov.

Aký je Váš postup pri odstraňovaní?

Na mieste zistíme všetky potrebné informácie ako napríklad stupeň poškodenia plochy, typ omietky, farbu fasády a iné. Za pomoci získaných informácií rozhodneme o teplote vody, množstve chemikálií ktoré budú použité a o nastavení tlaku vody. Pri postupe sa snažíme graffiti odstrániť čo najlepšie a následne poškodenú plochu pretrieme pôvodnou farbou fasády.

Existuje riziko pri odstraňovaní graffiti?

Je dôležité pripomenúť že percentuálna úspešnosť odstraňovania graffiti z plôch bez antigraffitového náteru je od 60-90%. Po vyčistení zostávajú na fasáde tiene ,ktoré sa ani pri opakovanom čistení nedajú odstrániť. Pri štrukturovaných omietkach a zateplených fasádach treba počítať s možnosťou odstránenia farby fasády.

Nedá sa graffiti len pretrieť?

Len pretieranie graffiti pôvodnou farbou má neefektívny účinok. Graffiti totižto prestupuje na farbu a je znovu vidieť.

Ako môžem úspešne predísť ďalšiemu znehodnoteniu majetku?

Najlepším spôsobom prevencie pred vandalizmom je antigraffiti náter, ktorý zaistí 100% odstránenie "kresieb" z poškodenej plochy. Ďalšie informácie o tomto nátere môžete nájsť v našom zozname služieb.

  • V prípade že máte inú otázku, napíšte nám ju dole do diskusie. Radi Vám odpovieme.