RENOVÁCIA FASÁDNYCH TRHLÍN

Trhliny na fasáde môžu signalizovať vážnejšie nedostatky či poškodenie objektu a tiež naštartovať vznik ďalších porúch. Na stenách sa v podobe trhlín môžu prejaviť zle skombinované alebo nevhodne použité stavebné materiály a konštrukcie, chyby pri projektovaní a počas výstavby, ale aj náročné miestne podmienky či šetrenie na nesprávnom mieste. Príčin, dôsledkov i možností nápravy je mnoho, preto by posúdenie a návrh sanácie mal vypracovať odborník. A trhliny by sa mali odstrániť všetky, aj keď nie všetky musia zapríčiniť zrútenie domu.

Opravíme fasádne trhliny/praskliny ktoré sa vytvorili v omietke, a narúšaju estetický vzhľad fasády.


Typy porúch! Najčastejším problémom starších tepel­noizolačných systémov bývajú trhliny na povrchovej úprave. Trhliny na fasádach môžu vznikať najmä z dôvodu nedodržania technologického predpisu pri realizácii, prípadne v dôsledku použitia nevhodných materiálov na vytvorenie výstužnej vrstvy, napríklad použitím nevhodnej sklovláknitej mriežky, ktorá nie je schopná odolávať alkáliám obsiahnutým v maltách, na vytvorenie výstužnej vrstvy kontaktného tepelnoizolačného systému. Takáto mriežka sa v malte časom úplne „rozpustí“ a nie je schopná naďalej prenášať napätia, ktoré na tepelnoizolačný systém pôsobia. Veľmi vážnou poruchou tepelnoizolačného systému je oddelenie lepiacej malty od pôvodnej konštrukcie. Slangovo sa táto porucha nazýva „plávanie zatepľovacieho systému“. Celý tepelnoizolačný systém drží iba pomocou rozperných kotiev. V tomto prípade je potrebné starý ETICS odstrániť a nahradiť ho novým.